راه اندازي استپ موتور

21 بهمن, 1388

راه اندازي استپ موتور با 8051 (STEPER MOTOR)

بازدیدها: 146امروز مي خوام در مورد STEPER MOTOR و نحوي اتصال اون به ميكرو 8051 رو به شما آموزش بدم همراه با برنامه و مدار اون. […]