ريزپردازنده هاي اوليه

21 بهمن, 1388

مروري بر ريزپردازنده هاي 80×86 اينتل

Visits: 515 ريزپردازنده هاي اوليه اينتل اينتل اولين CPU تك تراشه اي را كه ريزپردازنده خوانده شد طراحي و روانه بازار كرد. اين پردازنده 4004 ناميده […]