15 مرداد, 1389

سیگنال Hold در مود می نیمم

بازدیدها: 5 سیگنال Hold در مود می نیمم در حالت کلی درخواست Hold یعنی اینکه یک مدار بیرون از ریزپردازنده درخواست کنترل گذرگاه های سیستم را […]
15 مرداد, 1389

سیگنال های اختصاصی وضعیت ریزپردازنده 8088

بازدیدها: 4 پایه SS0 (خط خروجی و سه حالته) ( فقط در 8088 ) همانطوری که اشاره شد در ریزپردازنده 8088 نیازی به سیگنال BHE نیست […]
15 مرداد, 1389

پایه INTA (خط خروجی و سه حالته) (Active Low)

بازدیدها: 15 پایه INTA (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) در مود می نیمم پذیرش وقفه ی پوشش پذیر (maskable) از طریق این پایه اعلام می […]
15 مرداد, 1389

سیگنال نوشتن write در ریزپردازنده های 8086 و 8088

بازدیدها: 6 پایه WR (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) سیگنال نوشتن به وسیله این پایه تولید می شود. بدین ترتیب که وقتی CPU در حال […]
15 مرداد, 1389

دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها

بازدیدها: 13 دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها همانطوریکه در بخش خطوط آدرس و داده ها اشاره شد در ریزپردازنده 8086 شانزده بیت اطلاعات […]
15 مرداد, 1389

سیگنال های جدا کننده گذرگاه آدرس و داده در ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 15 سیگنال های جدا کننده آدرس و داده همانطوریکه در بخش های قبلی دیدیم در ریزپردازنده 8086/8088 سیگنال های آدرس و داده بر روی یک […]
15 مرداد, 1389

سیگنال RESET ریزپردازندههای 8086 و 8088

بازدیدها: 4 پایه RESET (خط ورودی) سیگنال RESET سیستم از این پایه به ریزپردازنده اعمال می شود. این سیگنال بایستی در طول چهار پریود پالس ساعت […]
15 مرداد, 1389

سیگنال خواندن در ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 13 پایه RD (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) سیگنال خواندن به وسیله این پایه تولید می شود. بدین ترتیب که وقتی 8086/8088 در حال […]
15 مرداد, 1389

سیگنالهای وقفه در ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 16 سیگنالها ی وقفه ریزپردازنده 8086/8088 دارای دو پایه ورودی وقفه است. یکی از پایه های ورودی وقفه؛ همانند سایر ریزپردازنده ها؛ اختصاص به وقفه […]