5 مرداد, 1389

ساعت دیجیتالی با DS1307

بازدیدها: 87 این پروژه به آدرس زیر انتقال داده شده است پروژه ساعت دیجیتال با آی سی DS1307 به زبان بیسیک