15 مرداد, 1389

سخت افزار ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 34 با توجه به بحث مفصلی که در مورد تاریخچه و مقدمات ریزپردازنده های خانواده 8086 در بخش اول داده شد. در این بخش مستقیما […]