7 شهریور, 1390

پورت سریال استاندارد RS232 مشخصات و کاربردها port serial

Visits: 167پورت سريال استاندارد، يكي از عمومي ترين ارتباطات خارجي كامپيوترها تا چند سال اخير بودند و توانايي اتصال دستگاه هاي مختلفي از جمله مودم، اسكنر، […]