15 مرداد, 1389

سیگنالهای وضعیت در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 92 سیگنالهای وضعیت در اینجا سیگنالهای وضعیت (Status) ریزپردازنده های 8086/8088 را بررسی می کنیم. این سیگنالها در هر دو مود می نیمم و ماکزیمم […]