15 مرداد, 1389

سیگنالهای وقفه در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 79 سیگنالها ی وقفه ریزپردازنده 8086/8088 دارای دو پایه ورودی وقفه است. یکی از پایه های ورودی وقفه؛ همانند سایر ریزپردازنده ها؛ اختصاص به وقفه […]