سیگنال خواندن در ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

سیگنال خواندن در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 91 پایه RD (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) سیگنال خواندن به وسیله این پایه تولید می شود. بدین ترتیب که وقتی 8086/8088 در حال […]