سیگنال های اختصاصی وضعیت

15 مرداد, 1389

سیگنال های اختصاصی وضعیت ریزپردازنده 8088

Visits: 70 پایه SS0 (خط خروجی و سه حالته) ( فقط در 8088 ) همانطوری که اشاره شد در ریزپردازنده 8088 نیازی به سیگنال BHE نیست […]