25 بهمن, 1390

جزوه شیرهای کنترل control valves

Visits: 30این جزوه در 71 صفحه PDF و به زبان فارسی همراه با تصاویر می باشد. این جزوه به تشریح انواع شیرهای کنترل پر کاربر پرداخته […]