27 دی, 1390
عملگرها وعناصر نهایی کنترل

پاورپوینت عملگرها وعناصر نهایی کنترل

Visits: 37 عمل کننده به مکانیزمی گفته می شود که فرمان های خروجی کنترل کننده را دریافت و متناسب با آن عمل مکانیکی یا الکتریکی و […]