28 دی, 1390
آشنايي با شير هاي صنعتي

آشنايي با شير هاي صنعتي

بازدیدها: 17فصل اول – انواع شيرهاي صنعتي و کار برد آن١- شير دروازه اي ٥ -١٢- شير توپي ٧ -١٣- شير مجرا بند ٨ -١٤- شير […]