7 بهمن, 1390

جزوه کنترل مدرن دانشگاه صنعتی شریف (دست نویس)

Visits: 328 جزوه کنترل مدرن دانشگاه صنعتی شریف نوشته استاد محمد علی معصوم نیا در سال 1369 که شامل 154 صفحه و در قالب یک فایل […]