20 مرداد, 1389

پروژه ای سی ضبط صوت (۸-۱۶ دقیقه) isd4004

Visits: 103تا کنون وسایل مختلفی را دیده اید که سخنگو می باشد مانند سیستم سخنگویی که در خودرو سمند استفاده می شود ،عروسک های سخنگو و… […]