5 آذر, 1390

کادر متنی با بیش از یک سطر (Text Area)

بازدیدها: 1 کادر های متنی با بیش از یک سطر (Text Area) از یک Text Area کاربران می توانند برای وارد کردن تعداد نامحدودی کاراکتر در […]
5 آذر, 1390

ساختن دکمه ها با استفاده از تگ input در html

بازدیدها: 1 دکمه ارسال فرم (Submit) برای ساختن دکمه ارسال فرم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از submit به عنوان مقدار […]
5 آذر, 1390

آموزش نحوه ساختن دکمه های رادیو در فرمهای HTML

بازدیدها: 1 دکمه های رادیو (Radio Button) برای ساختن دکمه های رادیو هم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از radio به […]
5 آذر, 1390

آموزش نحوه ساختن چک باکس برای استفاده در فرمهای html

بازدیدها: 0 چک باکس (checkbox) برای ساختن چک باکس هم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از checkbox به عنوان مقدار شناسه […]
5 آذر, 1390

ساختن کادرهای ورودی متن برای استفاده در فرمهای HTML

بازدیدها: 1 ما با استفاده از تگ <input> می توانیم بسیاری از اطلاعاتی را که در فرمها نیاز داریم از طریق کاربران به دست آوریم. در […]
5 آذر, 1390

معرفی فرم در HTML و شناسه های مهم آن

بازدیدها: 0 اگر در صفحه بخواهیم از بازدید کننده اطلاعاتی را دریافت کنیم باید از فرم برای این کار استفاده کنیم. فرم برای انتقال اطلاعاتی که […]