15 آذر, 1390

آموزش ایجاد فریم های داخلی در صفحات HTML

بازدیدها: 6 به لطف HTML 4.0  ما توانایی ایجاد فریمها را در بدنه صفحات پیدا کردیم. با استفاده از این نوع فریمها (inline frame) می توانیم […]