15 آذر, 1390

استفاده از فریمهای نامرئی در صفحه

بازدیدها: 0 اگر شما می خواهید در صفحه خود از فریمهای نامرئی استفاده کنید، یعنی نمی خواهید خط حاشیه فریمها قابل دیدن باشد باید چند فرمان […]
10 آذر, 1390

فریمها، باز کردن لینکها در یک فریم مشخص

بازدیدها: 1 حالا شما می توانید یک صفحه با استفاده از فریمها بسازید. اما وقتی که شما یک لینک را در یک فریم قرار می دهید […]
10 آذر, 1390

اصول طراحی صفحات حاوی فریم — بخش اول

بازدیدها: 1 برای اینکه بتوانید از فریمها در صفحه خود استفاده کنید، ابتدا باید بدانید این فریمها چگونه کار می کنند. یک صفحه که در آن […]