فوت پرینت ترمینال

20 آذر, 1392

کتابخانه و فوت پرینت قطعات کاربردی برای Altium Designer

بازدیدها: 284 در اینجا می خواهیم کتابخانه‌ای اختصاصی برای تمامی کاربران PicPars قرار دهیم تا راحت تر بتوانند شماتیک و PCB مدارت خود را با نرم […]