15 مرداد, 1389

قطعه بندی حافظه ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 93 قطعه بندی حافظه با توجه به اینکه برای به دست آوردن آدرس 20 بیتی همواره محتویات یک ثبات قطعه با 16 بیت آدرس موثر […]