31 تیر, 1392

پروژه سیستم امنیتی با قابلیت تعریف کاربر و رمز عبور با avr

Visits: 205سیستم امنیتی با قابلیت تعریف کاربر و رمز عبور با avr یک سیستم امنیتی که دارای یک کاربر اصلی می باشد و توسط این کاربر […]