قواعد نوشتن صفحات HTML

25 آبان, 1390

اصول و قواعد نوشتن صفحات HTML

بازدیدها: 1 در اینجا می خواهیم به ساختار شناسه ها یا همان تگها (tag) در HTML بپردازیم. یک تگ همیشه با علامت کوچکتر ریاضی یعنی این […]