21 بهمن, 1388

كامپايلر زبان c براي انواع ميكرو كنترولرها C51 ( برنامه نويسي به زبان سي)

Visits: 278 اين كامپايلر بسيار بسيار قوي مي باشد كه مي توان در آن زبان اسمبلي و زبان C نوشت و آن را كامپايل كرد . […]