متن جایگزین تصاویر در html

2 آذر, 1390

استفاده از متن جایگزین (کامنت) برای تصاویر در صفحات HTML

بازدیدها: 2 از شناسه alt برای وارد کردن متن جایگزین برای عکس در تگ <img> استفاده می شود. موقعی که مرورگر به هر دلیلی نتواند عکس […]