8 تیر, 1391

مجله تخصصی نویز شماره دوازدهم

بازدیدها: 27 مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز سال سوم – شماره دوازدهم – خرداد ۱۳۹۱ لیست مقالات : ۱- معرفی Xmega 2- ماژول های GPS […]
19 مرداد, 1390

مجله نویــز شماره ۸

بازدیدها: 15 مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز سال دوم – شماره هشتم – تیر ۱۳۹۰