مودهای کار ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

مودهای کار ریزپردازنده 8088-8086

Visits: 36 ریزپردازنده های 8086/8088 هر دو تراشه های چهل پایه هستند که ارتباط ریزپردازنده را با دنیای خارج از آن برقرار می سازند و تمام […]