مود ماکزیمم در ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

مود ماکزیمم در ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 38 مود ماکزیمم مود ماکزیمم یا حداکثر، به مودی گفته می شود که در آن مود، ریزپردازنده 8086 یا 8088 به همراه ریزپردازنده کمکی دیگر […]