15 مرداد, 1389

سیگنال Hold در مود می نیمم

Visits: 17 سیگنال Hold در مود می نیمم در حالت کلی درخواست Hold یعنی اینکه یک مدار بیرون از ریزپردازنده درخواست کنترل گذرگاه های سیستم را […]