19 مهر, 1390

پروتکل فیلدباس Fieldbus (پاورپوینت)

بازدیدها: 111سیستمهای اتوماسیون سالهاست مدیریت کارگاهها و کارخانجات را بدست گرفته اند و مهندسین زیادی را برای بهینه سازی و پیشرفت دهی به آن بکار گماشته […]