نمایشگر اعداد فارسی

5 مرداد, 1389
شمارنده ماتریسی با نمایشگر اعداد فارسی

شمارنده ماتریسی با نمایشگر اعداد فارسی

بازدیدها: 450مداری که برای شما اماده کرده ایم یک شمارنده صعودی ، نزولی فارسی می باشد. تا کنون شما مدارات شمارنده را دیده اید که اعداد […]