15 مرداد, 1389

سیگنال نوشتن write در ریزپردازنده های 8086 و 8088

Visits: 39 پایه WR (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) سیگنال نوشتن به وسیله این پایه تولید می شود. بدین ترتیب که وقتی CPU در حال […]