15 آذر, 1390
اسکن کیبورد 3×4 به زبان سی AVR

اسکن کیبورد 3×4 به زبان سی AVR

Visits: 896اسکن کیبورد 3×4 به زبان سی AVR و به صورت فایل کتابخانه‌ای برای کدویژن این بار یک مثال آموزشی و بسیار کاربردی برای کابران PicPars […]