ولت متر دیجیتال با 8051

21 بهمن, 1388
پروژه ولت متر دیجیتال با 8051 به زبان اسمبلی

پروژه ولت متر دیجیتال با 8051 به زبان اسمبلی

Visits: 262در دنياي امروزي يعني دنياي ديجيتال همه آيسي ها و يا ميكرو كنترولرها و ساير پردازنده عمده مصرف آنها در طراحي مدارتي است كه با […]