15 مرداد, 1389

پایه های test و ready در ریزپردازنده های 8086 و 8088

بازدیدها: 469 پایه READY (ورودی و active high) سیگنال ورودی به پایه READY از طرف دستگاه های ورودی-خروجی یا حافظه به ریزپردازنده وارد می شود و […]