19 مهر, 1390

پروتکل ارتباطی RS232 و RS485 (دانلود فایل پاورپوینت)

بازدیدها: 380RS232 مقدمه: در دنياي صنعتي امروز ، انتقال ديتا به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي پروسه هاي کنترلي شناخته شده است و RS-232فراگیر ترین و […]