7 مرداد, 1389

کنترل موتورهای ac دوکاناله بوسیله avr

Visits: 218اگر یک موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصــل شـود، در این صورت پس از راه اندازی درسرعتی حوالی […]