21 بهمن, 1388

ساختار دستور تصميم گيري if و else (زبان سي C)

Visits: 1214 ساختار if كه نام ديگرش، دستور انتقال كنترل شرطي است، شرطي را تست مي كند و در صورتي كه شرايط آن شرط برقرار باشد […]
21 بهمن, 1388

تاس الكترونيكي به زبان C (برنامه نویسی به زبان سی)

Visits: 203 /*  تاس الكترونيكي */ برنامه به اين صورت مي باشد كه با استفاده از يك شستي كه به يكي از پورت هاي ميكرو متصل مي كنيم […]
21 بهمن, 1388

چشمك زن شماره 2 به زبان C (برنامه نویسی به زبان سی)

Visits: 69 /*  چشمك زن شماره 2 */ برنامه به اين صورت مي باشد كه ايتدا همه بيت ها روشن مي شوند و در مرحله بعد […]
21 بهمن, 1388

LED چرخان به زبان c (برنامه نویسی به زبان سی)

Visits: 188 /*  LED چرخان */ برنامه به اين صورت مي باشد كه همه LED هاي متصل شده به پورت 1 روشن مي باشند و يك […]