26 دی, 1390

دانلود کتاب کنترل خطی دکتر علی خاکی صدیق

Visits: 48کتاب کنترل خطی دکتر علی خاکی صدیق از انتشارات دانشگاه پیام نور. این کتاب شامل هفت فصل و 465 صفحه می‌باشد.