15 مرداد, 1389

نقش و عملکرد پین BHE در ریزپردازنده 8086

بازدیدها: 145 پایه BHE (خط خروجی و سه حالته) ( فقط در 8086 ) این پایه یکی از موارد اختلاف بین ریزپردازنده 8086 و 8088 است. […]