28 مرداد, 1390

مثال چشمک زن با Flowcode برای میکروکنترلرهای AVR

بازدیدها: 5 برای شروع ابتدا یک مثال ساده چشمک زن به صورت ترتیبی رو اجرا کردیم و در ادامه توضیح خواهیم داد که بلوک ها را […]