چگونگی ذخیره سازی داده

15 مرداد, 1389

چگونگی ذخیره سازی داده ها در حافظه 8088-8086

Visits: 17 دیدیم که ریزپردازنده 8088/8086 حداکثر تا 2 به توان 20 حالت آدرس دهی می تواند داشته باشد (یک مگابایت حافظه خارجی را می تواند […]