30 فروردین, 1391
پروژه قفل رمز با کارت تلفن و AVR

پروژه قفل رمز با کارت تلفن و AVR

Visits: 171این پروژه یک قفل رمز دیجیتال است که جهت استفاده از آن می توان از کارت ها تلفن استفاده کرد. این پروژه برای دسترسی 8 […]