6 خرداد, 1389

شمارنده 4 رقمي به زبان اسمبلی با 8051

Visits: 504به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که ابتدا میکرو عدد 1300 را روی چهار عدد سون سگمنت (7seg) نمایش می […]