25 بهمن, 1390

کتاب لاتین سنسورها و مبدلها Sensors and Transducers

بازدیدها: 32این کتاب در قالب 321 صفحه PDF به زبان لاتین می باشد.
25 بهمن, 1390

مدارهای آنالوگ و دیجیتال برای کنترل سیستم های الکترونیکی کاربردی (لاتین)

بازدیدها: 62Analog and Digital Circuits for Electronic Control System ApplicationsUsing the TI MSP430 Microcontroller مدارهای آنالوگ و دیجیتال برای کنترل سیستم های الکترونیکی کاربردی. کتاب PDF‌در […]
20 بهمن, 1390

کتاب لاتین Signals and Systems with MATLAB

بازدیدها: 6کتاب لاتین سیگنالها و سیستم ها با متلب در قالب 490 صفحه PDF