21 بهمن, 1388

نور و رنگ در تلویزیون

بازدیدها: 99 نورمرئی یا قابل رویت به امواج الکترومغناطیسی که دارای طول موج بین ۳۷۰ تا۷۸۰نانومتر باشند نورمرئی یا قابل رویت گفت می شود .حساسیت چشم […]