28 دی, 1390
اصول و مباني كمپرسورها

اصول و مباني كمپرسورها

بازدیدها: 32بخش اول : تاريخچه كمپرسورهابخش دوم : ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورهابخش سوم : دسته بندي كمپرسورهابخش چهارم : كمپرسورهاي تناوبيبخش پنجم : […]
28 دی, 1390

دانلود pdf مبانی کمپرسورها

بازدیدها: 29فایل pdf مبانی کمپرسورها در 137 صفحه پیرامون انواع کمپرسورها و شیوه های نگهداری آنها می باشد.