17 اسفند, 1397
پروژه کنترل دور فن یا موتور توسط سنسور دما

پروژه کنترل دور فن یا موتور توسط سنسور دما

بازدیدها: 1163مشخصات سخت افزاری: میکروکنترلر AVR مدل ATMEGA8 نمایشگر LCD 16*2 آیسی درایور ULN2004 سنسور دمای دیجیتال DS18B20 مشخصات نرم افزاری: زبان سی کامپایلر CodeVisionAVR V2.05.3 قابلیت ها: اندازه گیری […]
31 خرداد, 1393
پروژه کنترل دور موتور با PWM برحسب دما با avr

پروژه کنترل دور موتور با PWM برحسب دما با avr

بازدیدها: 263کنترل دور موتور با PWM برحسب دما با avr بر اساس رنج حداقل و حداکثر تعریف شده توسط کاربر و با توجه به دمای محیط، […]