15 مرداد, 1389

سیگنال خواندن در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 91 پایه RD (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) سیگنال خواندن به وسیله این پایه تولید می شود. بدین ترتیب که وقتی 8086/8088 در حال […]
15 مرداد, 1389

سیگنالهای وضعیت در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 93 سیگنالهای وضعیت در اینجا سیگنالهای وضعیت (Status) ریزپردازنده های 8086/8088 را بررسی می کنیم. این سیگنالها در هر دو مود می نیمم و ماکزیمم […]
15 مرداد, 1389

خطوط آدرس و داده ها در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 121 خطوط آدرس و داده ها ریزپردازنده های 8086 و 8088 هر دو 16 بیتی هستند و بنابراین در حالت کلی بطور همزمان قادر به […]
15 مرداد, 1389

مود ماکزیمم در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 43 مود ماکزیمم مود ماکزیمم یا حداکثر، به مودی گفته می شود که در آن مود، ریزپردازنده 8086 یا 8088 به همراه ریزپردازنده کمکی دیگر […]
15 مرداد, 1389

ثبات های قطعه در 8086-8088

Visits: 332 ثبات های قطعه مشابه ثبات های آدرس در سایر پردازنده ها هستند که برای آدرس دهی حافظه به کار برده می شوند. همانطوریکه اشاره […]
15 مرداد, 1389

ثباتهای اشاره گر ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 176 ثبات های اشاره گر ریزپردازنده 8086/8088 دارای پنج ثبات اشاره گر است که برای آدرس دهی حافظه استفاده می شود. دو ثبات اشاره گر […]