15 مرداد, 1389

سیگنال های جدا کننده گذرگاه آدرس و داده در ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 22 سیگنال های جدا کننده آدرس و داده همانطوریکه در بخش های قبلی دیدیم در ریزپردازنده 8086/8088 سیگنال های آدرس و داده بر روی یک […]
15 مرداد, 1389

سیگنالها و پایه ها در 8088-8086

بازدیدها: 8 سیگنالها و پایه ها همانطوریکه در بخش مودهای کار CPU ذکر شد هر کدام از ریزپردازنده های 8086/8088 تراشه های چهل پایه هستند و […]
15 مرداد, 1389

مود می نیمم در ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 6 مود می نیمم یا حداقل، به مودی گفته می شود که در آن مود، ریزپردازنده به تنهایی در سیستم کار می کند و به […]
15 مرداد, 1389

مودهای کار ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 5 ریزپردازنده های 8086/8088 هر دو تراشه های چهل پایه هستند که ارتباط ریزپردازنده را با دنیای خارج از آن برقرار می سازند و تمام […]
15 مرداد, 1389

نواحی رزرو شده حافظه 8088-8086

بازدیدها: 3 دو ناحیه مجزای ابتدا و انتهای حافظه ریزپردازنده 8088/8086 توسط کارخانه سازنده به اعمال خاصی اختصاص داده شده است و بایستی با توجه به […]
15 مرداد, 1389

چگونگی ذخیره سازی داده ها در حافظه 8088-8086

بازدیدها: 8 دیدیم که ریزپردازنده 8088/8086 حداکثر تا 2 به توان 20 حالت آدرس دهی می تواند داشته باشد (یک مگابایت حافظه خارجی را می تواند […]
15 مرداد, 1389

مفهوم آدرس فیزیکی در ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 17 ریزپردازنده 8086/8088 دارای 20 خط آدرس است (گذرگاه آدرس 20 بیتی است) و لذا می تواند حداکثر تا 2 به توان 20 بایت یا […]
15 مرداد, 1389

ثبات پرچم های ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 28 ثبات پرچم ها ثبات پرچم ها در ریزپردازنده 8086/8088 نیز همانند سایر ثباتهای آن 16 بیتی است. تک تک بیت های آن به صورت […]
15 مرداد, 1389

سخت افزار ریزپردازنده 8088-8086

بازدیدها: 18 با توجه به بحث مفصلی که در مورد تاریخچه و مقدمات ریزپردازنده های خانواده 8086 در بخش اول داده شد. در این بخش مستقیما […]