25 شهریور, 1399
Altium Designer

دانلود آخرین نسخه آلتیوم

بازدیدها: 1368دانلود آخرین نسخه Altium Designer نرم افزار طراحی شماتیک و PCB نرم افزار Altium Designer نرم افزار قدرتمندی است که برای پیاده سازی شماتیک، طراحی PCB و […]
13 شهریور, 1399
کتابخانه های Microchip

دانلود کتابخانه Microchip Memory SPI Serial EEPROM

دانلود کتابخانه آلتیوم Microchip Memory SPI Serial EEPROM
13 شهریور, 1399

Microchip Memory SPI Serial EEPROM

بازدیدها: 19
12 شهریور, 1399
کتابخانه های Microchip

دانلود کتابخانه Microchip Memory Serial SRAM

دانلود کتابخانه آلتیوم Microchip Memory Serial SRAM
12 شهریور, 1399

Microchip Memory Serial SRAM

بازدیدها: 14
12 شهریور, 1399
کتابخانه های Microchip

دانلود کتابخانه Microchip Memory Microwire Serial EEPROM

دانلود کتابخانه آلتیوم Microchip Memory Microwire Serial EEPROM
12 شهریور, 1399

Microchip Memory Microwire Serial EEPROM

بازدیدها: 19
12 شهریور, 1399
کتابخانه های Microchip

دانلود کتابخانه Microchip Memory I2C Serial EEPROM

دانلود کتابخانه آلتیوم Microchip Memory I2C Serial EEPROM
12 شهریور, 1399

Microchip Memory I2C Serial EEPROM

بازدیدها: 11